סיכום לכיתה י"ב 4 – תשע"ט – לקראת הבחינה בתאריך 17-9-2018

הסיכום הבא לקראת הבחינה ראשונה מכיל את נושאי הלימוד שנלמדו בכיתה י"א ע"י רוית:

הרעיון הלאומי: תנאים ,סוגי לאומיות, סודי מדינות לאום, ההצדקו למדינות הלאום. עקרונות הסובלנות הפלורליזים וההסכמיות , חירות ושיוויון הזכויות הטבעיות, זכויות האדם, זכויות פוליטיות, זכויות חברתיות וכלכלייות ,זכויות הקבוצה והתרבות .

נושאים שנלמדו עד הבחינה: רשויות מקומיות : מהות,, סוגים, תפקידים וסמכויות,בחירות, חוקי עזר וועדת קרואה,הפיקוח הממשלתי על הרשויות, מרכז השלטון המקומי, ההשוואה למגזר הערבי, הפעילות המקומית כקרש קפיצה.

סיכום חומר הלימוד בלינק הבא:  סיכום ליב 4 לקראת מבחן 17-9-18

Views – 26527

שני קבצי הכנה לכיתה י"ב 4 לקראת הבחינה תשע"ח 2018

הלן שני קבצי הכנה לקראת המבחן אחד בדמוקרטיה והשני ביהדות . קבצים אלו אינם מכילים את כל חומר הלימוד ומיועדים לבחינת המגן הקרובה בלבד. כמו כן כדאי וחשוב להשתמש בספר הלימוד ובמחברת הכיתה.

מחוון תלקיט רשמי ינואר18

סיכום לי"ב 4 למגן ב 18-1 דמוקרטיה ורשויות .

סיכום לי"ב 4 יהדות ולאומיות למגן ב 18-1.

שסע , מיעוטים,תפיסות

Views – 4910

קבצי סיכום לי"א 4 לקראת הבחינה ב 7-2

מלחמת העצמאות שלב א' – עד מרץ 48

הקמת המדינה-הקמת צה"ל ופירוק המחתרות.

מלחמת העצמאות שלב ב' הסכמי שביתת הנשק – ובעיית הפליטים.

מלחמת ששת-הימים-כגורמים -והשפעות

הממלכה החשמונאית.

מבצע דקל

תכנית ד.

Views – 1095

תקצירי הכנה בהיסטוריה ב'

(הערה חשובה: מדובר בתקצירי הכנה ואין בתקצירים משום המלצה ללימוד בלעדי יש להסתמך גם על מחברת הכיתה , דברי המורה , ועל ספר הלימוד כמקור מלא )

 נושא השואה: 

האידיאולוגיה הנאצית

הסבר הגורמים והנסיבות לעליית הנאצים

התבססות הנאציזם בתחומי חיים שונים

מדיניות הנאצים כלפי היהודים גרמניה

יהדות פולין עם הכיבוש הנאצי

מבצע ברברוסה וואנזה והפתרון הסופי

המרי בגטאות וחיילים יהודיים

יחס האוכלוסיה אל היהודים בשואה וחסידי אומות עולם

הגיטו

הסדר החדש

הסטוריה-בית-שני-,לשנת תשע"ו

נושאי פרק ג' בבגרות :

בווין,תנועת המרי ומאבקי הרצוף והצמוד

השיקולים להעברת שאלת ארץ ישראל והדיון באו"ם

מלחמת העצמאות שלב א'

הקמת צהל ופירוק המחתרות

מלחמת העצמאות שלב ב' והסכמי שביתת הנשק.

פרק ד' בבגרות:

מ ל ח מ ת י ו ם ה כ י פ ו ר י ם

רב תרבותיות וכור ההיתוך

קליטת העליות ההמוניות בשנות החמישים

תהליך הדה קולונאליזצייה ויהדות האיסלאם

 

 

 

 

Views – 1291