קבצי פרק ג' לבגרות לכיתה י"א 4- שנת תש"ף

להלן קבצי הלימוד לפי סדר הנושאים ,לקראת הבחינה בתאריך 22-11-19.(לא סופי…)

א. עמדת בריטניה ועמדת ארה"ב

ב. תנועת המרי העברי.

ג. המאבק הצמוד

ד. המאבק הרצוף

ה. הכרזת כ"ט בנובמבר.

 ו.-שלב-הראשון-של-מלחמת-העצמאות-

ז. הכרזת המדינה צהל ופירוק הארגונים.

 

Views – 1978

קובץ הכנה לתלמידי י"א 1 לקראת הבחינה ב 4-11

קובץ הכנה לתלמידי י"א 1 לקראת הבחינה ב 4-11 .

סיכום ליא 1 לקראת הבחינה .

נושאי אירוע התקופתי המאפיין כל תקופה (ארבע תקופות) ללמוד מהמחברת.

  1. תקופה א' – שיירת הל"ה.
  2. תקופה ב' – מבצע נחשון.
  3. תקופה ג' – גשר עד הלום
  4. תקופה ד' – מבצע דני .

Views – 1122

חומר הלימוד לכיתה י"ב 6-11 לקראת הבחינה ב 4-10 תשע"ט.

הסיכום הבא לקראת הבחינה ראשונה מכיל את נושאי הלימוד שלימדתי בכיתה י"א והשנה ברשויות מקומיות:

שלטון העם ומשאל עם – יתרונות/ חסרונות  , הרעיון הדמוקרטי – דמוקרטיה פורמאלית ומהותית ,חירות ושוויון – השוויון  אפליה פסולה/ הבחנה / העדפה מתקנת פלורליזם -סובלנות -הסכמיות
זכויות האדם והאזרח : זכויות טבעיות
1הזכות לחיים וביטחון ,2הזכות להליך הוגן  3הזכות לכבוד  4 הזכות לפרטיות 5הזכות לשמו הטוב 6הזכות לקניין7 הזכות לחירות .== *חופש הביטוי ,*חופש המצפון והמחשבה *חופש התנועה,*חופש הדת,*חופש מדת,*חופש העיסוק
*חופש ההפגנה,*חופש ההתאגדות ,*חופש האסיפה,,*חופש הנישואין,*חופש המידע ,*חופש ה״עיתונות״,*חופש השביתה,*חופש הבחירה    .   זכויות הקבוצה/זכויות מיעוטים – סתירה לאומית ואזרחית .   זכויות חברתיות ומדינת הרווחה :הגישות הדמוקרטיות הכלכליות – סוציאל דמוקרטיה מול לברליזים
*הגישה הליברלית –*הגישה הסוציאל דמוקרטית–•ההבדלים ביו הגישות (הליברלית והסוציאל דמוקרטיה)
רשויות מקומיות :
א. בחירות  ב. ״ועדת קרואה״  ג. מהות השלטון המקומי  ד.תפקידים וסמכויות  ה. הפעילות הפוליטית ברשויות ב״קרש קפיצה״  ו. ההבדלים בין הרשויות המקומיות היהודיות לערביות . ז. ביטויי עקרונות הדמוקרטיה ברשויות המקומיות .

סיכום חומר הלימוד בלינק הבא:  סיכום ליב 6 למבחן ב 04-10-2018

 

Views – 1683

סיכום לכיתה י"ב 4 – תשע"ט – לקראת הבחינה בתאריך 17-9-2018

הסיכום הבא לקראת הבחינה ראשונה מכיל את נושאי הלימוד שנלמדו בכיתה י"א ע"י רוית:

הרעיון הלאומי: תנאים ,סוגי לאומיות, סודי מדינות לאום, ההצדקו למדינות הלאום. עקרונות הסובלנות הפלורליזים וההסכמיות , חירות ושיוויון הזכויות הטבעיות, זכויות האדם, זכויות פוליטיות, זכויות חברתיות וכלכלייות ,זכויות הקבוצה והתרבות .

נושאים שנלמדו עד הבחינה: רשויות מקומיות : מהות,, סוגים, תפקידים וסמכויות,בחירות, חוקי עזר וועדת קרואה,הפיקוח הממשלתי על הרשויות, מרכז השלטון המקומי, ההשוואה למגזר הערבי, הפעילות המקומית כקרש קפיצה.

סיכום חומר הלימוד בלינק הבא:  סיכום ליב 4 לקראת מבחן 17-9-18

Views – 19485

שני קבצי הכנה לכיתה י"ב 4 לקראת הבחינה תשע"ח 2018

הלן שני קבצי הכנה לקראת המבחן אחד בדמוקרטיה והשני ביהדות . קבצים אלו אינם מכילים את כל חומר הלימוד ומיועדים לבחינת המגן הקרובה בלבד. כמו כן כדאי וחשוב להשתמש בספר הלימוד ובמחברת הכיתה.

מחוון תלקיט רשמי ינואר18

סיכום לי"ב 4 למגן ב 18-1 דמוקרטיה ורשויות .

סיכום לי"ב 4 יהדות ולאומיות למגן ב 18-1.

שסע , מיעוטים,תפיסות

Views – 3456

קבצי סיכום לי"א 4 לקראת הבחינה ב 7-2

מלחמת העצמאות שלב א' – עד מרץ 48

הקמת המדינה-הקמת צה"ל ופירוק המחתרות.

מלחמת העצמאות שלב ב' הסכמי שביתת הנשק – ובעיית הפליטים.

מלחמת ששת-הימים-כגורמים -והשפעות

הממלכה החשמונאית.

מבצע דקל

תכנית ד.

Views – 834

תקצירי הכנה בהיסטוריה ב'

(הערה חשובה: מדובר בתקצירי הכנה ואין בתקצירים משום המלצה ללימוד בלעדי יש להסתמך גם על מחברת הכיתה , דברי המורה , ועל ספר הלימוד כמקור מלא )

 נושא השואה: 

האידיאולוגיה הנאצית

הסבר הגורמים והנסיבות לעליית הנאצים

התבססות הנאציזם בתחומי חיים שונים

מדיניות הנאצים כלפי היהודים גרמניה

יהדות פולין עם הכיבוש הנאצי

מבצע ברברוסה וואנזה והפתרון הסופי

המרי בגטאות וחיילים יהודיים

יחס האוכלוסיה אל היהודים בשואה וחסידי אומות עולם

הגיטו

הסדר החדש

הסטוריה-בית-שני-,לשנת תשע"ו

נושאי פרק ג' בבגרות :

בווין,תנועת המרי ומאבקי הרצוף והצמוד

השיקולים להעברת שאלת ארץ ישראל והדיון באו"ם

מלחמת העצמאות שלב א'

הקמת צהל ופירוק המחתרות

מלחמת העצמאות שלב ב' והסכמי שביתת הנשק.

פרק ד' בבגרות:

מ ל ח מ ת י ו ם ה כ י פ ו ר י ם

רב תרבותיות וכור ההיתוך

קליטת העליות ההמוניות בשנות החמישים

תהליך הדה קולונאליזצייה ויהדות האיסלאם

 

 

 

 

Views – 1030